Procesory dynamiczne i efekty – korektory

Filtry i equalizery (korektory)

Equalizery to procesory, które dają możliwość ingerencji w proporcję wzmocnień poziomów poszczególnych częstotliwości w sygnale. Zrozumienie ich działania oraz odpowiednie ich użycie w trakcie pracy jest szczególnie problematyczne ze względu na ogromny wachlarz częstotliwości, na które można oddziaływać. Prawdziwa trudność wynika stąd, że wzmocnienie albo osłabienie konkretnego przedziału częstotliwości zależy w dużej mierze od struktury samego sygnału (dźwięku) – ta za każdym razem jest inna, więc nie daje to gwarancji w kontekście uniwersalnego nakreślenia schematów ich pracy. Wiele aspektów, takich jak: styl muzyczny, szczegółowość brzmienia, ilość parzystych harmonicznych, transjent, aranż, bogactwo brzmienia całego aranżu, ma wpływ na to, na jakie przedziały częstotliwości zdecydujemy się ingerować. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę pozostałe instrumenty mieszczące się w miksie i ich własne struktury w aranżu muzycznym.

Są trzy podstawowe typy korektorów:

1) equalizer (korektor) graficzny – składa się z określonej liczby przedziałów częstotliwości, na które możemy mieć wpływ. Odległości pomiędzy kolejnymi zakresami są równe. Często są używane w domowym sprzęcie RTV oraz radiach samochodowych. Wprowadzają słyszalne zniekształcenia w strukturze sygnału.

2) equalizer (korektor) parametryczny – dzięki niemu realizator jest w stanie kontrolować konkretnie ustalone przez siebie częstotliwości, jak również dobrać odpowiednią dla siebie wartość parametru „Q”, który oznacza dobroć filtru. W przypadku potrzeby odcięcia konkretnej zbędnej częstotliwości istnieje możliwość ustawienia wąskiej dobroci filtru, natomiast, gdy nadchodzi konieczność wzmocnienia bądź osłabienia większego zakresu częstotliwości wystarczy zmienić wartość parametru „Q” na przeciwny. Korektory parametryczny są w realizacji muzycznej najczęściej używane ze względu na mniejsze zniekształcenia wprowadzane przez własny moduł.

3) filtry (ang. „Roll-offs”) można wyróżnić dwa rodzaje tego typu korektorów – highpass (górnoprzepustowe/ dolnozaporowe) oraz lowpass (dolnoprzepustowe/górnozaporowe). Jak nazwy wskazują, mają na celu całkowite osłabienie częstotliwości powyżej lub poniżej ustalonego progu. Warto dodać, iż w miejscu 1415 ustalenia progu działania mogą pojawiać się rezonanse, dlatego też warto niekiedy wstawić na ścieżkę sygnału z działającym filtrem oddzielny korektor powodujący osłabienie częstotliwości rezonującej.