Songwriting a miks – co dalej?

Piosenka najczęściej składa się z kilku warstw (części), które nawzajem siebie przenikają (niezbędne do tego jest ich odpowiednie połączenie). Części te to najczęściej:

  • intro
  • zwrotka
  • pierwszy
  • bridge
  • refren
  • drugi bridge
  • solo.

Po skończonej pracy dobrze jest znaleźć utwór, który będzie punktem odniesienia naszego miksu – dzięki temu, zgodnie z pierwszym, wyżej wymienionym punktem, można obrać kierunek oraz cel końcowy, do którego zmierzamy. Co więcej większość utworów znajdujących się aktualnie w rozstawieniu „Billboard TOP 100”, czy też granych na co dzień w stacjach radiowych, została stworzona przez znakomitych realizatorów, muzyków oraz producentów. Dodatkowo, ich wachlarz stylistyczny jest ogromny, dzięki czemu możemy dopasować taką piosenkę, którą chcielibyśmy potraktować jako swoisty punkt odniesienia


Gdy już mamy nagraną piosenkę…

Ważnymi elementami, które wpływają na końcowy efekt miksu muzycznego są:

1) balans (ang. „balance) – proporcje głośności pomiędzy elementami muzycznymi,

2) rozkład częstotliwości i ich zakres (ang. „Frequency range”)– prawidłowe roz- łożenie reprezentatywnych częstotliwości

3) panorama – umieszczenie elementów muzycznych w tzw. polu dźwiękowym (balans pomiędzy kanałami prawym i lewym)

4) wyobrażenie wielkości elementów (ang. „dimension”) – dodawanie sztucznego ambientu

5) dynamika (ang. „dynamics”) – kontrola głośności poszczególnych ścieżek i elementów muzycznych

6) czynniki mające na celu zaciekawienie odbiorcy i sprawienie, aby miks był oryginalny i nieprzewidywalny (ang. „Interest”)

Bobby Owsinski The Mixing Engineering’s Handbook, MixBooks, na podstawie podrozdziału The Six Elements of Mix

Każdy z wyżej wymienionych punktów wpływa w efekcie końcowym na odbiór utworu przez słuchacza, dlatego też niezmiernie istotne jest, by każdy z nich był przeanalizowany podczas pracy.